Hva koster EU-kontroll? Pris i 2023 (2023)

Hva koster EU-kontroll? Pris i 2023 (1)

Hva går EU-kontrollen ut på

Hva koster det

Prisfaktorer

Inkludert i prisen

Prisforskjeller

Er det verdt det

Lurer du på hva EU-kontroll koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen på EU-kontroll, inkludert faktorer som kan påvirke prisen, hva EU-kontroll går ut på, hvordan du kan spare penger, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Få tilbud fra bilverksteder nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

(Video) NEW Moon January 2023: "A SIGN of Inevitable Changes is About to HAPPEN!"

Hva går EU-kontrollen ut på?

Må alle biler på EU-kontroll?
Aller først: EU-kontroll er nøyaktig det samme som periodisk kjøretøykontroll (PKK). I dag bruker selv Statens vegvesen det folkelige begrepet EU-kontroll like ofte det offisielle begrepet PKK.

Ordningen gjelder for alle norskregistrerte biler (personbiler og varebiler) som er over fire år gamle, og kontrollen skal utføres annethvert år. Med andre ord: Har du en vanlig personbil, altså en bil du kan kjøre med førerkort klasse B, er EU-kontroll obligatorisk annethvert år.

Har du derimot en nyere bil er den - enn så lenge - ikke omfattet av ordningen. Årsaken er at man regner med at det er få kritiske feil på nye biler, og at det derfor er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på å kontrollere dem.

Det er ellers ingen forskjell på bensin-, diesel-, hybrid-, eller el-biler - alle kontrolleres med samme frekvens.

I Norge utføres det over 2.000.000 EU-kontroller hvert år.

Unntak

For enkelte biltyper gjelder det imidlertid andre regler:

Biler som har en totalvekt som overstiger 3,5 tonn skal på EU-kontroll for første gang etter ett år, for så å bli kontrollert én gang i året.

Vær oppmerksom på at enkelte biltyper, for eksempel bobiler eller store firehjulstrekkere av eldre årsmodell, noen ganger kan overskride 3,5 tonnsgrensen. Hvis det er tilfelle for din bil, skal den på EU-kontroll årlig - selv om du bruker den akkurat som er en “vanlig” personbil.

Totalvekten er oppgitt i bilens vognkort. Men vær klar over at den oppgitte vekten ikke alltid stemmer og at det er bilens reelle vekt som legges til grunn. Hvis du er i tvil, kan du veie bilen din på en av Vegvesenets vekter som finnes rundt om i hele landet.

Tilsvarende regler gjelder også biler som brukes som taxi eller ambulanse. Disse skal på EU-kontroll hvert år og for første gang allerede etter ett år.

Et annet unntak gjelder veteranbiler. Har du en bil som er over 50 år og regnes som såkalt verneverdig veteranbil slipper du EU-godkjenning. Sikkerhetskravene til slike biler er de samme som var gjeldende den gangen bilen ble laget. Det er derfor ikke noe krav til ettermontering av sikkerhetsbelter eller lignende.

Hvor kan du få utført EU-kontroll?

Alle bilverksteder som har tillatelse fra Statens vegvesen kan utføre EU-kontroll. Som regel opplyser verkstedene at de er autorisert på sine nettsider eller har synlig innrammet autorisasjon med vegvesenets logo i lokalene og / eller et skilt på utsiden.

Hvis et verksted ikke har autorisasjon fra Statens vegvesen kan de ikke utføre EU-kontroll. Skulle de likevel påta seg en slik jobb, vil kontrollen verken være gyldig eller registrert noe sted.

Et alternativ til bilverksteder er NAF som har sentre over store deler av landet. Du trenger ikke være medlem for å ta EU-kontrollen der.

Selv om ordningen er basert på et felleseuropeisk regelverk, kan du ikke få utført EU-kontrollen verken i Sverige eller andre EU-land. Alle norskregistrerte biler skal med andre ord kontrolleres i Norge. Det kan virke som et paradoks, men årsaken er at direktivet bare har minimumskrav til hva kontrollen skal inkludere, samt at Statens vegvesen sitt datasystem ikke fanger opp kontroller gjort utenfor Norge.

EU-kontroll utført i andre land kan imidlertid godtas hvis det foreligger særlige årsaker som gjør det vanskelig å få utført kontrollen i Norge. I slike tilfeller må man søke regionvegkontoret der bilen er registrert.

Det er imidlertid ingenting som hindrer deg i å få utført reparasjoner på bilen utenfor landets grenser.

Hensikten med EU-kontroll

EU-kontroll ble innført i Norge som et EU-direktiv i 1998. Formålet med ordningen er todelt: Å bidra til økt trafikksikkerhet og til at bilparken forurenser minst mulig.

Selve kontrollen har gjennomgått flere endringer i løpet av årene. I dag består den av 150 sjekkpunkter fordelt på en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

(Video) New 2023 Ducati Monster 937 SP First Look & Unboxing

Trafikksikkerhetsdelen går ut på å kontrollere blant annet hjul, lys, bremser, frontrute og sikkerhetsbelter. Med andre ord faktorer som direkte berører sikkerheten til deg og dine medtrafikanter.

I miljødelen måler man avgasser og støy, og sjekker eventuelle lekkasjer. Når det gjelder utslipp måles bilen opp mot det som er gjeldende standard for en bil av den aktuelle type og årsmodell. Selv om du for eksempel har du en gammel dieselbil, blir den altså avskiltet selv om den ikke når opp til dagens moderne standarder for utslipp.

Hvor lang tid tar det?

Selve kontrollen vil som regel ta cirka en time eller litt i underkant. Noen verksteder lar flere mekanikere jobbe på bilen samtidig, og det kan da ta noe kortere tid. Har du avtalt et bestemt klokkeslett kan du altså vente mens kontrollen gjennomføres.

En del verksteder legger opp til at bilen leveres på morgenen og hentes så snart den er klar. I praksis kan det ofte bety at bilen er på verkstedet hele dagen - selv om altså selve kontrollen tar mye kortere tid. Sjekk med verkstedet hva slags praksis de har.

Falsk trygghet?

Som nevnt over, er ikke EU-kontroll noe du kan velge bort hvis du har en bil over en bestemt alder (fire år). Er ikke bilen din EU-godkjent, har den heller ikke lov til å være på veien.

Mange bruker EU-godkjenningen som et argument når de skal selge bruktbil. Og det er ingen tvil om at det kan gi en viss trygghet at en bil nettopp har blitt EU-godkjent. Da kan man i det minste være rimelig trygg på at bilen holder mål sikkerhetsmessig og miljømessig. Men selv om EU-kontrollen vanligvis avdekker feil på bremser, lys og styring så er det mange ting som ikke kontrolleres og som kan ha mye å si for bilens verdi og holdbarhet.

For eksempel kan både motor, gir og elektronikk ha feil som ikke blir fanget opp av EU-kontrollen. Og selv om dette ikke dreier seg om feil som gjør bilen farlig å kjøre med, så kan det være feil som både er kostbare å utbedre og som går utover bilens driftssikkerhet.

Begynnende rustskader er heller ikke noe som EU-kontrollen fanger opp. En EU-godkjenning må altså ikke forveksles med en tilstandsrapport.

Ønsker du hjelp fra bilverksted? Få tilbud på jobben her.

Hvor mye må du betale?

Det er fri konkurranse mellom bilverkstedene og de kan derfor selv bestemme prisen på EU-kontrollen i likhet med alle andre verkstedarbeider.

Som en følge av at det ble innført nye regler for EU-kontroll i begynnelsen av 2019, steg prisene markant. Konkurransen mellom bilverkstedene er likevel med på å holde prisene nede, særlig i de større byene med mange aktører.

I 2022 ligger prisen for en EU-kontroll på ca 1.000 kroner. Noen verksteder ligger så lavt som 850 kroner, mens de dyreste ligger på 1.500 kroner. I enkelte tilfeller kan du også komme over priser til under 850 kroner, for eksempel ved kampanjetilbud.

Her er det imidlertid viktig å understreke at mange opererer med fra-priser og det er derfor ikke helt enkelt å regne ut hva som er den faktiske gjennomsnittsprisen. Prisbildet kan også variere noe fra landsdel til landsdel, men regn med å betale minst 1.000 kr.

Få tilbud fra bilverksteder nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Få tilbud fra bilverksteder nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Prisfaktorer

Velg riktig verksted
Når bilen skal på verksted, enten det er for EU-kontroll eller i en annen sammenheng, står du foran et valg:

(Video) 2023 Hiroshima's must-see hidden attractions! Freshly Grilled Oysters, Hiroshima Kure-yaki

Skal du velge et merkeverksted eller et frittstående verksted - eller et verksted tilknyttet en av de større kjedene, som for eksempel Mekonomen, Snap Drive eller Meca? Her er det ikke noe rett eller feil valg, og det er ikke mulig å gi noen bastante råd om hva som er smartest.

De uavhengige verkstedene (kjedene) konkurrerer ofte hardt på pris og tilgjengelighet.

Merkeverkstedene er ofte - men slett ikke alltid - litt dyrere, og fremhever gjerne at de har spesielt gode forutsetninger for å ta hånd om din bil.

Små privateide “nabolagsverksted” har gjerne den fordelen at du kan kommunisere direkte med mekanikeren som skal gjøre jobben. Det kan gi trygghet, og kanskje får du ekstra god og personlig service. Det kan være verdt å betale noen hundrelapper ekstra for det.

Her finnes det altså ikke noen opplest og vedtatt sannhet om hva som er best. Det kommer også an på biltypen. Har du en femten år gammel bil, vil du kanskje gjøre andre vurderinger enn om du har en forholdsvis ny bil fullstappet av avansert elektronikk og har forholdt deg trofast til merkeverkstedet.

Hva som er det rette valget for akkurat deg kommer an på hva du legger mest vekt på.

Kvalitetsforskjeller

Enten du velger et merkeverksted eller et uavhengig verksted, så skal de utføre kontrollen etter de samme prosedyrene. Selv om merkeverkstedene gjerne argumenterer med at “det er vi som er eksperter på din bil”, så skal det altså ikke være noen kvalitetsforskjell på om du velger et merkeverksted eller et merke-uavhengig verksted. Prisen skal heller ikke ha noe å si.

De nye reglene for EU-kontroll som ble innført i 2019 stiller strenge krav til både verkstedene og mekanikerne som skal utføre jobben. Alle kontrollører og tekniske ledere på verkstedet må ha vandelen i orden, fagbrev og obligatorisk kursing.

Utgangspunktet når du skal velge verksted bør altså være at alle verksteder som er autoriserte av Statens vegvesen vil utføre kontrollen på en kompetent måte.

Når det er sagt så vil det selvsagt alltid være ulikheter når det kommer til kundeservice, fleksibilitet med tanke på avlevering og henting, tilgjengelighet, kommunikasjon, bookingsystem og andre ting. Men heller ikke på disse punktene er det grunnlag for å si at “rimelige” verksteder generelt er dårligere enn “dyre.” Mange av de verkstedene som konkurrerer hardest på pris er nemlig de store kjedene som bruker mye ressurser på å gjøre hele prosessen, ikke minst kundebehandlingen, så strømlinjeformet som mulig.

Planlegg og spar penger

Som nevnt oppgir mange verksteder fra-priser eller minstepriser. Du kan med andre ord ikke automatisk regne med at dette er prisen du vil betale. Den reelle prisen vil nemlig variere ut i fra faktorer som bilens type, størrelse og motortype (diesel, bensin, el). Sørg derfor for at verkstedet gir en konkret pris for akkurat din bil.

Andre verksteder opererer med faste priser ut i fra biltype, eller til og med helt uavhengig av biltype.

Verkstedets beliggenhet og konkurransesituasjonen kan også ha betydning for prisen. Bor du på et lite sted der det kun er et fåtall verksteder å velge mellom, betyr det gjerne at de kan ta seg bedre betalt enn verksteder i en skarpere konkurransesituasjon.

Når det er sagt, vil det nok i praksis dreie seg om relativt marginale forskjeller (hundrelapper) siden EU-kontroll tross alt er en avgrenset prosedyre som utføres på under en time. Og ser vi på alle de andre utgiftene man har som bileier - drivstoff, service, bompenger trafikkforsikringsavgift og vedlikehold, utgjør EU-kontrollen tross alt en ganske marginal post. Likevel finnes det en del måter du kan spare penger på - hvis du bare planlegger litt.

Eksempler på hvordan du kan få EU-kontrollen billigere:

 • Kombiner verkstedbesøk: Hvis du ser på EU-kontrollen isolert, er det begrenset hvor mye du kan regne med å spare. Selv om du velger rimeligste alternativ snakker vi som regel om relativt små beløp. Men ved å kombinere EU-kontrollen med andre verkstedarbeider som uansett må gjøres før eller siden, kan du spare langt større summer. Hvis for eksempel tiden nærmer seg for å få utført intervallservice (kilometerservice) så er det et godt råd å gjøre dette samtidig med EU-kontrollen. Slik sparer du både tid og penger. Men pass på å booke tid for dette på forhånd. Hvis du bestiller en EU-kontroll på nettet og så utvider bestillingen i det du avleverer bilen, er det ikke sikkert verkstedet har mulighet til å sette av tid.
 • La verkstedet fikse småfeil: Ofte er det mulig å avtale med verkstedet at de skal fikse småfeil de avdekker under EU-kontrollen på stedet. Dette kan dreie seg om lyspærer, bremseskiver, vindusviskere eller andre ting som er ukomplisert å bytte. Hvis det dreier seg om mer kompliserte / tidkrevende utbedringer, bytte av deler som må skaffes fra fjernlager og lignende, bør du drøfte dette med verkstedet på forhånd.
 • Fiks feil selv: Har bilen din feil som du vet med all sannsynlighet vil bli påpekt under EU-kontrollen kan det lønne seg å komme dette i forkjøpet. Har du for eksempel utslitte dekk eller dårlige bremser, sørg for å få dette utbedret på forhånd. Da unngår du å få bilen underkjent og reduserer samtidig sannsynligheten for at du må komme tilbake til verkstedet for etterkontroll.
 • Rabatter og kampanjer: Enkelte verksteder tilbyr rabattert pris på EU-kontroll gjennom ulike fordelsordninger, medlemskap og lignende. Det er også vanlig med tidsbegrensede tilbudskampanjer, enten kun på EU-kontroll eller på ulike “pakker” der andre ytelser inngår som dekkskift eller service.

Ønsker du hjelp fra bilverksted? Få tilbud på jobben her.

Inkludert i prisen

EU-kontrollen følger et bestemt skjema med faste kontrollpunkter og vurderingskriterier. Alle autoriserte verksteder gjør i prinsippet den samme jobben. Og selv om man aldri helt kan eliminere menneskelige vurderinger, skal alle vurderinger gjøres så nøytralt som mulig. En rimelig EU-kontroll skal med andre ord være like bra som en dyr.

Vær ellers klar over at EU-kontrollen er nettopp det; en kontroll, og ikke noe mer enn det. Utbedringer av feil og mangler er med andre ord ikke inkludert i prisen.

Når du henter bilen etter EU-kontrollen vil du få en kontrollseddel av verkstedet. Dette er kort sagt en liste over alle punktene som er kontrollert og med merknader hvis det er funnet feil. Der står det også hvilke feil som kan rettes uten behov for oppfølging og hvilke feil som krever at du kommer tilbake for etterkontroll.

(Video) The Canary Room Season 6 Episode 1 - 2023 Plans and Beaumaris CBS

Få tilbud fra bilverksteder nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Prisforskjeller

I 2022 må du regne med å betale et sted mellom 850 og 1.500 kroner for en EU-kontroll. Det er altså noen hundrelapper som skiller de dyreste og rimeligste verkstedene. Men som nevnt over, er det viktig å være oppmerksom på at det verkstedet som skilter med den tilsynelatende laveste prisen, ikke behøver å være det billigste i praksis, siden det ikke er noen garanti for at fra-prisen gjelder akkurat din bil.

I utgangspunktet ligger de uavhengige bilverkstedene noe lavere i pris enn merkeverkstedene. Men dette er ingen absolutt regel.

Et generelt råd er derfor å hente inn pristilbud fra flere aktører. Hvis du for eksempel innhenter pristilbud fra to frittstående verksteder, ditt merkeverksted og NAF, vil du ha et rimelig godt sammenligningsgrunnlag.

Kanskje vil merkeverkstedet ditt overraske positivt ved å være rimelige enn du antar - eller gi deg rabatt på service, vask, dekkskift eller lignende.

Ellers finnes det ulike søkemotorer på nettet som lar deg hente inn tilbud fra verksteder i området du bor. Du taster da inn ditt skiltnummer - som forteller søkemotoren hvilken bilmodell det dreier seg om - og får deretter tilbud basert på det, samt pris, avstand og tilgjengelig. Eksempler på slike søkemotorer er Sjekkpunkt og Lasingoo.

Ellers har Statens vegvesen en fullstendig oversikt over alle autoriserte verksteder. Hvis du vurderer å bruke et verksted som verken tilhører en av de større kjedene eller er et merkeverksted og er litt usikker på om de faktisk har lov til å utføre EU-kontroll, finner du altså svaret der. Hvis verkstedet er på listen så er de autorisert, og finner du dem ikke så bør du lete etter et alternativ.

Ønsker du hjelp fra bilverksted? Få tilbud på jobben her.

Visste du at ...

Det er ditt ansvar som bileier at bilen blir kontrollert før fristens utløp. Regelverket gir ikke noe slingringsmonn på dette punktet og fristen er absolutt. Vegvesenet vil begjære bilen din avskiltet om du ikke overholder fristen - noe som skjer med cirka 200.000 biler i året.

Skulle du likevel kjøre med bilen og bli stoppet i kontroll, vil den bli avskiltet på stedet. At du har glemt EU-kontroller eller “skal gjøre det snart” vil ikke bli akseptert som unnskyldning.

Du må altså være like påpasselig med EU-kontrollen som du er med å betale ansvarsforsikringen.

Når skal din bil kontrolleres?

Hvis du er usikker på når neste EU-kontroll er, kan du enkelt sjekke det ved å klikke deg inn på Statens vegvesen og oppgi skiltnummer eller understellsnummer.

Så lenge bilen er godkjent innen fristen, har du ellers stor frihet til å velge når du vil ha kontrollen gjort. Fleksibiliteten betyr for eksempel at du kan gjøre kontrollen på sommeren selv om fristen først er på høsten. Det blir dermed lettere å synkronisere EU-kontroll med bilens serviceintervall og gjøre dette under ett og samme verkstedbesøk.

Generelt er det smart å være ute i god tid. Blir det avdekket feil og mangler, er det viktig at du rekker å gjøre utbedringene i tide og få bilen etterkontrollert innen fristen.

Vær ellers oppmerksom på at Vegvesenets ikke lenger sender deg en påminnelse i posten to måneder før fristen, som var praksis tidligere.

Utsettelse

Fristen for EU-kontrollen er endelig og det gis normalt ikke utsettelse. Den eneste grunnen som godtas for utsettelse er hvis du er alvorlig syk. Du må i så fall ha en legeerklæring og søke om utsettelse skriftlig til Statens vegvesen. Vegvesenet opplyser at man må regne med inntil fire ukers behandlingstid.

Sjekk selv

I 2019 strøk 54% av alle kontrollerte biler EU-kontrollen - en prosentandel som har holdt seg jevn de siste årene. De vanligste årsakene er feil på lys (30%) og bremser (15,8%).

Før bilen din skal på EU-kontroll er det en del punkter som du selv enkelt kan sjekke. Tar du deg tid til det, kan det bety at du slipper å komme tilbake for etterkontroll.

Her er åtte enkle punkter du kan sjekke selv:

 • Vindusviskere og spylere - bytt blader hvis de er slitte, fyll på nok spylervæske
 • Speil - utvendig og innvendig, skal være hele og gi god sikt
 • Lys - alle pærer må virke og lykteglassene må være hele
 • Varseltrekant og refleksvest - finn frem og legg godt synlig
 • Hjulbolter - alle må være på plass og stramme
 • Hornet - må ha høy og klar lyd
 • Frontrute - må være uten sprekker og ha klart synsfelt
 • Dekk - må være uten skader og ha nok mønsterdybde

Få tilbud fra bilverksteder nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

(Video) Coreum Airdrop on Ledger and Xumm App for Core Xrp Solo holders

Videos

1. New Playmobil 2023 ⭐ Playmobil 2023 Catalog-Download the New Playmobil Germany
(Playmobil Coleccionistas y Dioramas El Mundo Click)
2. Eurovision 2023 | 🇬🇧 🇺🇦 HOST REACTION | Eurovision Host City 2023? | United Kingdom Eurovision 2023
(Shane's Eurovision Review)
3. MSC Meraviglia Full Ship Tour Tips Tricks & Review Award Winning Cruise Ship Vista Project
(T5 The Traveler)
4. Nissan Qashqai e-POWER 2023 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon (slalom) | km77.com
(km77.com)
5. A FUN Daily Driver! 2023 Toyota GR Corolla Review
(omardrives)
6. Test Review Husqvarna Norden 901 Standard and Pro 270 mm suspension - Part 1 of 2.
(Motorcycle Adventure Dirtbike TV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 02/09/2023

Views: 5628

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.